Barbara Feliga
komunikacja, media, współpraca z agencjami PR
tel: (+48 22) 44 76 168 
 
 
Michał Hajduk
zoom dziedzinowy, koncepcje merytoryczne, prezentacje
tel: (+48) 22 44 76 151
 
Krzysztof Halicz
realizacja projektów, aspekty techniczne, produkcja
tel: (+48) 22 44 76 148
 
Iga Zawadzińska
koordynacja, arbitraż, zarządzanie projektem
tel: (+48) 22 44 76 103